Fartygstyp

Denna  ritning av en holländsk Pinass stämmer in väldigt väl på de mätningar vi hitintills gjort på vraket och mycket tyder på att Niklas Eriksson på MARIS här har funnit vilken fartygstyp det rör sig om.