Fynd & Framtid

1 Daler Silvermynt

Detta mynt skyddsbärgades av marinarkeologerna efter samråd med Länsstyrelsen. Myntet är tillverkat före året för skeppsbrottet vilket är ett gott tecken för att vi har funnit rätt skepp. Det har en stämpel ” 1 Daler Sölff Mnt” och initialerna MK som lär stå för Magnus Kock som präglade mynt mellan åren 1644-1657.

Förhoppningen är nu att bilda en forskningsgrupp för fortsatta undersökningar av vraket.