Bilder

De första bilderna som togs…

 

Micke, Calle och Martin återvänder efter en tur med sökdraken.

Michael Ågren vid kanonen på babord sida

Micke Ågren undersöker en av de två kanonerna i fören

1 Daler Sölff Mnt, bärgad av marinarkeologer från Sjöhistoriska Museet

Bilder från den 4/6 2012
Michael Ågren från Grebbestads marinarkeologiska sällskap avslöjar vrakets position för representanter från MARIS (prof. Johan Rönnby och Niklas Eriksson), Sjöhistoriska museet (Jim Hansson och Patrik Höglund) Försvarshögskolan (Ingvar Sjöblom), MMT (Jocke Holmlund), Deepsea production (Johan Candert och Eric Börjeson),