Utrustning

 

 

 

Här kommer så småningom att redovisas vilken utrustning som använts i sökandet och senare fyndet av “Resande Man” … Välkommen åter!!